Aktualności Zapraszamy do składania formularzy

Zapraszamy do składania formularzy

19 maja 2017

Informujemy, iż trwa nabór formularzy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Ekspert-Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Nabór Uczestników ma charakter ciągły, a o jego zakończeniu będziemy informować, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na stronie www.kpces.pl (Wstępnie przewiduje się, że nabór potrwa, co najmniej do końca 2017 roku).

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (procedura rekrutacyjna – ścieżka dotacyjna), zamieszczone na niniejszej stronie w zakładce Dokumenty .

Formularz Rekrutacyjny należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do:

  • – Biura Beneficjenta w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Dubienka 2 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku– dla Uczestników projektu z terenu powiatów inowrocławskiego, żnińskiego, radziejowskiego i mogileńskiego lub
  • – Biura w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Poznańskiej 43 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub we Włocławku (87-800), przy ul. Toruńskiej 30 pokój 105 w godzinach i dniach dyżurów opublikowanych na stronie internetowej www.kpces.pl – dla Uczestników projektu z terenu powiatów włocławskiego i miasta Włocławka.

Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Fundacji Ekspert-Kujawy (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński) lub do Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy (powiaty: włocławski, m. Włocławek).

info o finansowaniu