Zapraszamy na spotkanie Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej

7 lipca 2021

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zapraszamy na spotkanie Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2021 r. w godz. 10.00-12.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (aplikacja Zoom).
Głównym tematem spotkania będzie przedstawienie założeń wynikających z przyłączenia Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej do Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej
(K-POT) m.in.: omówienie działalności organizacji K – POT, cele statutowe a także omówienie planu działań K-POT na 2021 r.
Spotkanie poprowadzi dla Państwa Pani Agnieszka Kowalkowska Dyrektor Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Dodatkowo podczas spotkania zostanie przedstawiona propozycja wizyty studyjnej dla Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej, jak również wykonania turystycznych folderów reklamowych skierowanych do szkół.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zarejestrowanie się do dnia 19 lipca za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNiMm860qWICXLgzuxqKNUq_aYYNW9hYFUCLZVBaVjc_URvg/viewform
Na podane adresy e-mail w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłany link do spotkania.
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele PES spoza Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest bezpłatny.
Osoba do kontaktu w sprawie spotkań: Anna Nowicka a.nowicka@rops.torun.pl,
Tel. 571 293 185.