Zapraszamy PES do skorzystania z innowacyjnego narzędzia pn.”PESBOX PLANER”!

26 czerwca 2023

PESBOX PLANER stworzony został w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. – Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PESBOX PLANER to bezpłatne narzędzie stanowiące zestaw 40 kart, które umożliwiają identyfikację i zmapowanie potrzeb rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki podziałowi na cztery obszary biznesowe – Moja oferta, Moi klienci, Jak sprzedawać i promować, Jak i co liczyć – narzędzie to zapewnia kompleksowe spojrzenie na potrzeby tych podmiotów. Karty dostarczają zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych wskazówek, co może stanowić wartość dodaną np. dla doradców w OWES. Narzędzie zostało przetestowane przez grupę doradców OWES oraz PESy z województwa pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. PESBOX PLANER spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem oraz otrzymał pozytywne oceny od obu grup użytkowników. Multifunkcjonalność PESBOX PLANERA jest jednym z jego głównych atutów, umożliwiającym uporządkowanie procesu doradczego, optymalizację pracy doradców oraz standaryzację działań. Wpływa to pozytywnie na skuteczność wsparcia, umożliwiając efektywne zarządzanie procesem oraz monitorowanie postępów osiąganych przez podmioty ekonomii społecznej.

Dzięki hybrydowej formule narzędzia, dostępnemu zarówno w wersji papierowej, jak i online, można korzystać z PESBOX PLANERA niezależnie od miejsca i czasu. To ważne, ponieważ umożliwia elastyczne wykorzystanie narzędzia i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb. Estetyczne wykonanie i przemyślana grafika czynią karty PESBOX PLANERA nie tylko przyjemnymi dla oka, ale przede wszystkim czytelnymi i łatwymi w użyciu.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z funkcjonalnościami narzędzia na stronie internetowej: www.pesbox.pl. Tam znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz możliwość korzystania z PESBOX PLANERA.