Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości usługi aktywnej integracji dzieci ukraińskich ze społecznością rówieśniczą

29 lipca 2022

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości usługi aktywnej integracji dzieci ukraińskich ze społecznością rówieśniczą

w ramach mechanizmu zakupowego  dla  Ukrainy w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja”

Więcej informacji poniżej w zaproszeniu:

Zaproszenie do składania oferty cenowej