Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości wynajmu mieszkania dla rodziny 5 osobowej

7 lipca 2022

Zapraszamy do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości usługi wynajmu mieszkania dla 5 osobowej rodziny na terenie miasta Inowrocław, w terminie od lipca 2022r. do grudnia 2022r w ramach mechanizmu zakupowego  dla  Ukrainy w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja”, Priorytetu IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej