Zaproszenie do udziału w e-targach w ramach 11.Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej

16 sierpnia 2021
W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu uprzejmie przekazujemy następującą informację:
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął przygotowania
do 11. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Tegoroczne Forum przyjmie postać odrębnych paneli dyskusyjnych i odbędzie się w terminach:
19, 20, 26, 27 października 2021r.

Ze względu na ewentualną jesienną falę zachorowań na COVID-19 i związane z tym możliwe obostrzenia,
ROPS w Toruniu podjął decyzję o realizacji Forum w formule hybrydowej.
Prelegenci, zaproszeni goście oraz moderator obecni będą w wirtualnym studio,
natomiast uczestnicy Forum będą brali udział za pośrednictwem łączy teleinformatycznych.

W ramach Forum zrealizowana zostanie część wystawiennicza podmiotów ekonomii społecznej regionu.
W tegorocznej edycji odbędzie się ona w formie e-targów, na dedykowanej platformie internetowej.
Przeniesienie części wystawienniczej do przestrzeni wirtualnej umożliwi zaprezentowanie Państwa oferty
o wiele szerszej grupie odbiorców, także spoza naszego regionu.

Udział w e-targach jest bezpłatny.
Podczas e-targów nie będzie możliwości sprzedaży produktów.

Ze względu na trwający okres urlopowy, chęć udziału w e-targach prosimy zgłaszać w terminie:
od 30 sierpnia do 3 września 2021r. na adres: a.jarzemski@rops.torun.pl
W treści wiadomości prosimy podać nazwę podmiotu, numer telefonu kontaktowego oraz osobę do kontaktu.

Aby usprawnić przygotowania, zainteresowane podmioty poproszone są o przygotowanie (nie przesyłanie)
następujących materiałów:
– krótka informacja o podmiocie;
– informacja o oferowanych produktach i/lub usługach;
– informacja o otrzymanych wyróżnieniach (jeśli dotyczy);
– 5-10 dobrej jakości zdjęć (ilustrujące oferowane produkty i/lub usługi, oraz promujące sam PES);
– opcjonalnie dobrej jakości grafiki;
– dobrej jakości logo podmiotu (jeśli dotyczy);
– aktualne i poprawne dane teleadresowe: adres aktywnej strony www.,
i/lub profilu w mediach społecznościowych, numer telefonu kontaktowego, adres email,
– opcjonalnie można przygotować spot, którego czas nie przekracza 30s.

Ważne!
Podczas realizacji części wystawienniczej, w ustalonych „okienkach czasowych”,
umożliwiony zostanie kontakt w czasie rzeczywistym, w formie wideokonferencji lub live czatu,
z odwiedzającymi platformę oraz zainteresowanymi Państwa ofertą.
W związku z tym niezbędna będzie dostępność online przedstawiciela danego podmiotu.

Zapraszamy do skorzystania z okazji do promocji swojego podmiotu, co niewątpliwie może się przyczynić
do nawiązania szerszych kontaktów oraz zyskania nowych odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że podczas Forum odbędzie się również rekrutacja PES
chcących przyjąć studentów uczelni naszego regionu na bezpłatne praktyki studenckie w roku akademickim 2021/2022.