Zaproszenie do współpracy

19 czerwca 2017

Stowarzyszenie „Kujawie” oraz Fundacja „Gaudeamus” poszukują osób bezrobotnych, zainteresowanych współpracą z przedsiębiorstwem społecznym o charakterze integracyjno-opiekuńczym.
Gwarantujemy bezpłatną ścieżkę szkoleniową z zakresu m.in. podstaw przedsiębiorczości, pierwszej pomocy medycznej oraz zdobycie uprawnień zawodowych opiekuna dzieci do lat 3, osób w wieku senioralnym lub osób niesamodzielnych.
Preferowane dotychczasowe doświadczenie kandydatów: pedagogiczne, pielęgniarsko-opiekuńcze, praca placówkach edukacyjnych lub wychowawczych, opieka nad dziećmi. Mile widziane osoby 50+.
Przewidujemy możliwość stałego zatrudnienia na umowę o pracę lub w innych dogodnych formach w żłobku, klubie dziecięcym lub domu pobytów dziennych dla seniorów.