Zaproszenie na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Mogileńskiego

15 września 2022

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 września odbędzie się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Mogileńskiego.

 

Konferencja odbędzie się 24 września 2022 r. w Zespole Szkół w Mogilnie przy ul. Dworcowej 9.
Ruszyły już zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWPc-jIf3DiR-xv9c2WOJqT0dk-_TehplxscY7cjT-RfVaOA/viewform?usp=sf_link
Po dokonaniu zgłoszenia, uczestnik zobowiązany jest do wpłaty 20 zł na poczet pakietu startowego. Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno

26 9065 0006 0060 0621 7280 0001

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wraz z dopiskiem „pakiet startowy”).
Uczestnikom konferencji zapewnione będzie wyżywienie: woda, zakąski, obiad oraz słodki poczęstunek.
Konferencja odbywa się w formie warsztatowej – w formularzu zgłoszenia uczestnik wybiera 3 (+ 1 rezerwowy) z 7 dostępnych tematów warsztatów (opisy warsztatów dostępne w załączeniu oraz w formularzu zgłoszeniowym).
Konferencja odbędzie się w następujących godzinach:
od 8:20 rejestracja uczestników

9:00 otwarcie konferencji

10:00 – 12:00 warsztat I

12:00 – 12:30 przerwa

12:30 – 14:30 warsztat II

14:30 – 15:00 przerwa

15:00 – 17:00 warsztat III

od 17:00 grill i integracja
 

Warsztaty w trakcie konferencji poprowadzą: Agnieszka Jankowiak – Maik, Jakub Kochowicz, Mateusz Konieczny, Adrian Ignasiak, Jan M. Grabowski, Monika Siwak i Damian Klich, Dawid Bochenek i Wiktoria Debabowa. Warto dodać, że wspomniani prelegenci przyjadą do nas z Warszawy, Dąbrowy Górniczej, Poznania, Torunia, Bydgoszczy oraz Lisewa.
Do udziału w konferencji zapraszamy członków organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, OSP, KGW, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz samorządy szkolne, harcerzy, sołtysów i społeczników.
Z jednej organizacji może zgłosić się dowolna liczba uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorem głównym wydarzenia jest Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno.
Szczegóły konferencji są na bieżąco publikowane w wydarzeniu na stronie FB https://fb.me/e/1FPUiclaR

 

Partnerami wydarzenia po stronie społecznej są:

– Zespół Szkół w Mogilnie,

– Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

– akcja Masz Głos.

 

Partnerami wydarzenia po stronie samorządowej są:

– Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czele z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Elżbietą Piniewską

– Powiat Mogileński na czele ze Starostą Tomaszem Krzesińskim

– Gmina Mogilno na czele z Burmistrzem Leszkiem Duszyńskim

– Gmina Strzelno na czele z Burmistrzem  Dariuszem Chudzińskim

– Gmina Dąbrowa na czele z Wójtem Marcinem Barczykowskim

– Gmina Jeziora Wielkie na czele z Wójtem Dariuszem Ciesielczyk.

 

Konferencję wspierają:

– Duet NiN – Konferansjerzy

– Fundacja Ekspert-Kujawy

– w3m.pl

– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Ewa Szarzyńska

 

Patronat medialny sprawują:

– Polskie Radio PiK,

– Wasze Radio FM,

– portal StrzelnoOnline,

– Tygodnik Pałuki i ziemia Mogileńska,

– portal CMG24.pl.