Zaproszenie na spotkanie zdalne „Warto być PS!”

20 lutego 2024

27 lutego br. o godz. 11:00 Departament Ekonomii Społecznej organizuje spotkanie zdalne pn. „Warto być PS!” dla wszystkich zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej, w tym ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

W spotkaniu udział weźmie Pani Katarzyna Nowakowska, Podsekretarz Stanu w MRPiPS.

Na spotkaniu omówione zostaną m.in.:

-warunki uzyskania statusu PS,

-korzyści i obowiązki wynikające z posiadania statusu PS,

-założenia naboru w Programie „Przedsiębiorstwo społeczne+” Edycja 2024.

Zachęcamy do udziału!

Link do formularza rejestracyjnego: http://bit.ly/3vQGYou

W przypadku chęci zgłoszenia szczegółowych zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być poruszone na spotkaniu należy wysłać na maila na adres: ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl.