Zaproszenie na webinarium 8 listopada 2022 o godzinie 12:00

2 listopada 2022

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza na webinarium:

Stowarzyszenia, Fundacje, Spółdzielnie Socjalne w tym Spółdzielnie Pracy, Inwalidów i Niewidomych, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i inne

Spotkanie on-line jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, na które zapraszane są wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej, zainteresowane wsparciem finansowym w postaci niskooprocentowanej pożyczki płynnościowej oraz pożyczki misyjnej od 0% z możliwością umorzenia. Celem będzie przedstawienie oferty oraz omówienie zagadnień związanych z udzieleniem pożyczki płynnościowej  i misyjnej dla PES.

Kiedy?

8 listopada 2022r.

od godziny 12:00

 

Planowany Program spotkania:

✅ Powitanie Uczestników

✅ Prezentacja Instrumentu Finansowego Pożyczki Płynnościowej dla PES oraz Pożyczki Misyjnej

✅Kto może skorzystać z prezentowanych pożyczek

✅Ogólne warunki ich udzielania

✅Cel finansowania

✅Rozliczenie pozyskanych środków

✅ Pytania i odpowiedzi

 

Informacje o Instrumencie Finansowym znajdziecie Państwo na stronie

https://ocwp.org.pl/finansowanie/pozyczka-plynnosciowa/

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszym wydarzeniu.
Przypominamy jednocześnie o przekazaniu zwrotnej informacji z potwierdzeniem uczestnictwa
Państwa instytucji na skrzynkę:
pozyczki_pes@ocwp.org.pl
wraz z podaniem adresu e-mail,
na który ma zostać przesłany link umożliwiający uczestnictwo w tym wydarzeniu.

 

Zapisy:
do 6 listopada br.,