Zaproszenie na webinarium

24 lutego 2022

„Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, jako partner merytoryczny wydarzenia, zaprasza podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz instytucje wspierające rozwój ekonomii społecznej na webinarium poświęcone zwrotnym instrumentom finansowym.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią najaktualniejsze dostępne instrumenty zwrotne, oferowane PES i finansowane z EFS, oraz zaprezentują planowany system wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 roku.

Webinarium odbędzie się 1 marca 2022 r., o godz. 10.00, a link do rejestracji znajduje się tutaj

Zaproszenie i agenda webinaru