Zaproszenie na wizytę studyjną

13 września 2022

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do wzięcia udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” w dniu 19.10.2022 r. Wizyta studyjna odbędzie się w Wiosce Mydlarskiej i Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Teodoryk pod adresem Fiałki 27, 87-320 Górzno.

Celem wizyty jest zainteresowanie ekonomią społeczną, przedsiębiorstwami społecznymi, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych; współpraca z biznesem i z innymi organizacjami pozarządowymi, nabycie nowych kontaktów.

Program wizyty obejmuje m.in. prezentacje przedsiębiorstwa społecznego, warsztaty mydlarskie, warsztaty zielarsko-graficzne, wykład na temat m.in. roli przedsiębiorstw społecznych, korzyści i zagrożeń wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Udział w wizycie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnikom wizyty zapewniamy transport (z Inowrocławia do Górzna i z powrotem) oraz wyżywienie.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu OWES – ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, pok. 18, I piętro, telefonicznie: 52 357-62-15 lub mailowo: owes@ekspert-kujawy.pl do dnia 17.10.2022 r. do godz. 15.00

W przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości organizatora o zakwalifikowaniu się na wizytę decydować będzie kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż liczba zakwalifikowanych nie może przekroczyć 20 osób.

Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc będą umieszczane na liście rezerwowej, a w przypadku zwolnienia się miejsc zostaną wpisane na listę uczestników wyjazdu.

Miejsce zbiórki – przed Fundacją Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, dnia 19.10.2022 r., o godzinie 8.00. Powrót do Inowrocławia zaplanowany jest na godzinę 18.00.

 

Dokładny program wizyty studyjnej w załączeniu.

Plan wizyty studyjnej – Wioska Mydlarska