Zarząd Powiatu Radziejowskiego ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez NGO

9 lutego 2023

Zarząd Powiatu Radziejowskiego ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu radziejowskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Szczegóły w linku:

https://www.radziejow.pl/1270,konkursy-2023