Zdobądź certyfikat „Zakup prospołeczny”

8 kwietnia 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na podstawie licencji udzielonej przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi. Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest prawnie chroniony i został zarejestrowany przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi zgodnie z obowiązującym prawem.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi poprzez ich wysoką jakość, posiadaną reputację i/lub szczególne cechy kwalifikują je do przyznania Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”.

Przyznanie certyfikatu odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.  Podmioty zainteresowane certyfikatem „Zakup Prospołeczny” prosimy o złożenie osobiście lub przesłanie pocztą wniosku oraz ankiety do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93. Procedura przyznawania Znaku „Zakup Prospołeczny” trwa 3 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS na okres 1 rok.
Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek do ROPS o przedłużenie na dalszy okres 1 roku.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: http://es.rops.torun.pl/strona-25-zakup_prospoleczny.html