Złóż wniosek o dofinansowanie cześci kosztów wynagrodzeń pracowników!

19 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na portalu https://www.praca.gov.pl dostępne są wnioski dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków!