Zmiana dokumentacji w procesie dotacyjnym!

26 maja 2020

Informujemy, że od dnia 26 maja aktualizacji uległy następujące załączniki wymagane w procesie ubiegania się o dofinansowanie:

Załącznik nr 2 (aktualizacja maj 2020) – Biznesplan