Zmiana dokumentacji w procesie dotacyjnym!

3 czerwca 2020

Informujemy, że od dnia 3 czerwca aktualizacji uległy następujące załączniki wymagane w procesie ubiegania się o dofinansowanie:

Załącznik nr 3 (aktualizacja czerwiec 2020) – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 9 (aktualizacja czerwiec 2020) – Karta Oceny Formalnej wniosku

Załącznik nr 10 (aktualizacja czerwiec 2020) – Karta Oceny Merytorycznej wniosku

Załącznik nr 13 (aktualizacja czerwiec 2020) – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 18 (aktualizacja czerwiec 2020) – Zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków