Zmiana dokumentacji w procesie dotacyjnym!

19 maja 2020

Informujemy, że od dnia 19 maja aktualizacji uległy następujące załączniki wymagane w procesie ubiegania się o dofinansowanie:

Załącznik nr 2a (aktualizacja maj 2020) – Biznesplan – cześć finansowa

Załącznik nr 3 (aktualizacja maj 2020) – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 4 (aktualizacja maj 2020) – Umowa o udzielenie dotacji

Załącznik nr 13 (aktualizacja maj 2020) – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 16 (aktualizacja maj 2020) – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego