Zmiana dokumentacji w procesie rekrutacyjnym!

1 maja 2020

Informujemy, że od dnia 01 maja aktualizacji uległy następujące załączniki wymagane w procesie rekrutacji do projektu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej

Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 maja obowiązują obie wersje dokumentu. Od dnia 1.06.2020 roku honorowana będzie wyłącznie zaktualizowana wersja dokumentu.