Aktualności Zmiana dokumentów na etapie rekrutacji

Zmiana dokumentów na etapie rekrutacji

5 lipca 2017

Informujemy, iż nastąpiła zmiana dokumentów na etapie rekrutacji, tj.  zmiana dotyczy oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności.

Aktualna wersja w/w dokumentu w zakładce „Dokumenty”.