Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

7 kwietnia 2017

Informujemy, iż w związku z udziałem w projekcie, a tym samym udziałem w bloku szkoleniowym istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na niniejsze wsparcie w projekcie. O szczegółach i warunkach uzyskania zwrotu kosztów dojazdu prosimy o kontakt w biurze projektu, bądź pod nr tel. 52 357 62 15. Niezłożenie wniosku jest równoznaczne z rezygnacją z możliwości otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania wniosek