PS lub PES wsparte ze środków EFS+, korzystającego ze wsparcia OWES w 2024-2026:


Aktualna informacja o wspartych podmiotach 2024-2026

Tabela do pobrania