Archiwum wiadomościAktualności

Zachęcamy do udziału w projekcie „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanym przez ROPS w Szczecinie, ROPS w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu

30 września 2020

Inkubator „Włącznik Innowacji Społecznych” to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. [...]

Więcej

Lista rankingowa w ramach II naboru wniosków w powiecie inowrocławskim, mogileński i radziejowskim

8 września 2020

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki oceny wniosków i biznesplanów ocenianych w drugim naborze skierowanym do grup inicjatywnych i podmiotów z terenu w powiatu [...]

Więcej

III Nabór wniosków o udzielenie dotacji na miejsca pracy w p. inowrocławskim, mogileńskim i radziejowskim!

8 września 2020

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu III naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych. Wnioski o [...]

Więcej

Lista rankingowa w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie

12 sierpnia 2020

W ramach II już naboru wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i pomostowej, dla nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych KOW dokonała oceny 5 wniosków. [...]

Więcej