Zapraszamy do udziału w panelu podczas XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń

18 marca 2024

Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego” tematem panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń.

O pilnej potrzebie rozwoju usług świadczonych w środowisku na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego najmłodszych udział w dyskusji wezmą:

Magdaleny Malczewskiej – koordynatorki ds. lecznictwa psychiatrycznego stacjonarnego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu,

Katarzyny Wojciechowskiej – kierowniczki Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu,

Daniela Otto – terapeuty, dyrektora Centrum Wsparcia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile,

Joanny Paduszyńskiej – prezeski i założycielki Fundacji „Słonie na Balkonie”,

Anny Węgrzyn – prezeski Fundacji „Terapia to NIE wstyd”, coacha, mediatorki, trenerki zmian, którzy przedstawią swoje spojrzenie na temat kluczowych obszarów wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

Podczas panelu zaprezentowane zostaną także wyniki badań dotyczących psychiatrii oraz „Ogólnopolskiej diagnozy deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”.

Wydarzenie odbędzie się 26 marca 2024 r. w godz. 11.00 – 12.30 (sala nr 2) w Copernicus Hotel, Bulwar Filadelfijski 11

Więcej informacji pod adresem:
https://www.rops.torun.pl/1825-w-trosce-o-najmlodszych-rozwoj-srodowiskowych-uslug-zdrowia-psychicznego