Skargi, zażalenia, wnioski, opinie

Informujemy o  możliwości i konieczności zgłaszania uwag, dotyczących pracy OWES oraz jakości świadczonych  usług przez OWES, w celu utrzymania jak najwyższego poziomu tychże usług.

W biurze Lidera OWES przy ul. Dworcowej 65, 88-100 Inowrocław oraz w punktach konsultacyjnych Partnera OWES przy ul. Świętokrzyskiej 6, 88-100 Inowrocław i przy ul. 3-go Maja 18, 87-700 Włocławek znajduje się „Książka skarg, zażaleń, wniosków i opinii”. 

Swoje uwagi można również przesyłać na adres owes@ekspert-kujawy.pl

W razie problemów bądź wątpliwości odnośnie funkcjonowania OWES można się również kontaktować z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem kontakt.akses@mrpips.gov.pl